BIG-register


Zorgverleners kunnen zich registreren in het BIG-register. Een BIG-registratie verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.Het BIG-register komt voort uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register is een onderdeel van het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Erkenning buitenlands diploma

Zorgverleners met een buitenlands diploma moeten voldoen aan de Nederlandse opleidingseisen. Het opleidingsniveau, eventueel in combinatie met relevante werkervaring, moet gelijk zijn aan die van een Nederlandse zorgverlener. Het CIBG beoordeelt of een zorgverlener met een buitenlands diploma aan deze eisen voldoet.

www.bigregister.nl

Verpleegkunde in Spanje

In Spanje hebben onze kandidaten een opleiding aan de Universidad Departamento de Enfermería (Verpleegkunde), gevolgd en succesvol afgerond. Allen zijn zij in het bezit van het diploma ‘Título de Diplomado / Titulo de Graduado universitario en Enfermería’. Het beroep ‘verpleegkundige’ hoort tot de gereglementeerde ofwel beschermde beroepen. Dit beroep mag alleen worden uitgeoefend door iemand die daarvoor toestemming heeft gekregen door een bevoegde autoriteit. In Nederland vallen deze beroepen onder de Wet BIG. Binnen de Europese Unie worden deze beroepen erkend als gelijkwaardig. Dit betekent dat onze Spaanse kandidaten hun diploma niet hoeven te laten erkennen door de Nederlandse overheid. Zij kunnen al vanuit Spanje een aanvraag indienen voor inschrijving in het BIG register. YRcare ondersteunt haar kandidaten bij deze procedure en zorgt er voor dat de juiste documenten worden ingediend.

In Nederland worden verpleegkundigen op hbo-niveau heel breed opgeleid. Zij kunnen in zeer veel functies terecht komen. Bijvoorbeeld in de functie van (wijk)verpleegkundige, verpleegkundige ouder- en kindzorg, psychiatrisch verpleegkundige, woonbegeleider voor gehandicapten, jeugd, maatschappelijke opvang of psychiatrie. Ook kan de hbo-verpleegkundige zich specialiseren in diverse richtingen. Na het volgen van interne of aanvullende opleidingen (Post-HBO en Master) kan zij gaan werken als intensive care verpleegkundige, kinderverpleegkundige, ambulanceverpleegkundige, verpleegkundige gynaecologie of verpleegkundige oncologie. Maar bijvoorbeeld ook als specialist ouderenzorg, anesthesiemedewerker en operatieassistent.
 

Spanje maakt geen onderscheid in niveaus van verpleegkundigen zoals we deze wèl kennen in Nederland, niveau 4 en niveau 5 verpleegkundige. Spanje kent daarintegen wel het bachelor-master systeem. De verpleegkundige opleiding in Spanje is verschoven van een drie jarige opleiding naar een vierjarige opleiding. De verschuiving naar een masterniveau faciliteert zo in de nodige interdisciplinaire samenwerking in de complexe gezondheidszorg van vandaag.In Spanje worden verpleegkundigen zowel breed, technische èn specialistisch opgeleid. Zij hoeven zich dus niet meer te specialiseren en u kunt hen direct inzetten als verpleegkundige in het door u gewenste vakgebied!
 

Met name ziekenhuizen hebben behoefte aan breder inzetbare verpleegkundigen op hbo-niveau. Zo is de Hogeschool Zuyd in Limburg reeds jaren geleden gestart met een technische leerroute HBO-V. Vernieuwend aan deze variant is dat de opleiding voor anesthesiemedewerker en operatieassistent via een honoursprogramma is geïntegreerd in de bestaande HBO-V opleiding. Studenten behalen na succesvolle afronding van deze opleiding twee diploma’s: het bachelordiploma HBO-V en het diploma Operatieassistent of Anesthesiemedewerker.
 

HBO-VT is een regionaal initiatief waarin Hogeschool Zuyd nauw samenwerkt met de vijf Limburgse ziekenhuizen waaronder het academisch ziekenhuis Maastricht.

In Spanje is deze technische specialisatie al geïntegreerd in de opleiding. U bent gegarandeerd van een volwaardig kwalitatief hoogopgeleide èn breed inzetbare verpleegkundige.
 

Bron: Nuffic
         Instituut voor Verpleegkundige Studies, Opleiding Verpleegkunde
         Open Universiteit Nederland